2012. február 27., hétfő

A gazdasági krízisről

Gazdasági krízis érth€tően...

M€gkértünk €gy fináncszak€mb€rt, magyarázza m€g €gy olyan szint€n az €urópai gazdasági válságot, hogy az okát mind€n szam... pardon, mind€nki m€gérth€ss€... A köv€tk€z ő kis storyt kaptuk :

€gy kis falucskába n ism€r€tl€n lovag v€rt€ f€l a tanyáját és 100 €urót ajánlott mind€n €ladó szamárért.

€gy rész€ a lakosságnak €ladta a szamarát... ... másnap a lovag még jobb ajánlatot t€tt: 150 € ur ó darabja... mind€n szamárnak! A lakosság €gy további rész€ is az €ladás m€ll€tt döntött...

Az €lköv€tk€ző napon már 300 [háromszáz] €uróra t€tézt€ az ajánlatát, az utolsó pár szamár is gazdát cs€rélt!

Látván, hogy több szamár n€m akad, hát 500 €urót í gért mind€n szamárért, mit a jöv ő hétig k€rít a falu bárm€lyi k tagja... És távozott.. .

A köv€tk€z ő napokban p€dig €lküldt€ a szolgáit a m€gvásárolt szamarakkal és 400 €uróban árultatta darabját ugyanabban a falucskában.

A biztos jöv€d€l€m hit€léb€n kaptak a falub€li€k az ajánlaton és m€gv€tték a saját szamaraikat 400 €uróért. Akin€k m€g pénz€ n€m volt, hát kölcsönt v€tt f€l...

€ljött az álmok h€t€, d€ az úrnak és szolgá i nak bottal üth€tték a nyomát... S€hol n€m voltak. Az €r€dmény: a falucska m€gt€lt szamárral és nyakig adóssággal...

Aki kölcsönt v€tt föl, hiába adta volna a szamarát €l, a költség€k€t és az adósságot n€m tudta volna visszafiz€tni. A pénkölcsönz ő k €lsírták a bajukat a hatóságnak, hogy s€gítség nélkül tönkr€ fognak m€nni és akkor ki fog tovább pénzt kölcsönözni? Mind€nki tönkr€m€gy?

Ah€ly€tt, hogy a polgárm€st€r a falub€li€k€t m€nt€tt€ volna m€g és kárpótolta volna ő k€t, oda a dta a község pénzét a bankároknak pardon pénzkölcsönz ő kn€k, hogy n€ m€nj€n€k tönkr€... Hiába na, köz€l€bb a gatya mint a nadrág... A pénz kölcsönzők viszont n€m törölték a falub€li€k adósságát és továbbra is gyötörték ők€t a visszafiz€tésért! A polgárm€st€r €lpazarolta a község kasszáját és így €ladósodott.

M€gpróbált a körny€ző község€ktől pénzt kölcsönözni, €z€k m€g azt válaszolták, hogy nuku s€gítség és nuku pénz, m€rt úgy s€m fogja tudni visszafiz€tni... €r€dmény: mind€nki b€csapva...

A pénzkölcsönzők €gy csomó személytől elkoboztatták a már értékt€l€n szamarakat, zálog gyanánt .

A falub€li€k €gy csomó pénzt v€szít€tt€k, már akin€k volt . Akin€k n€m volt, annak l€tt adóssága. A község tönkr€m€nt és €lv€szt€tt€ a hit€lét. Pénzt csak nagyon magas kamatra kap a pénzkölcsönzőktől... Spórolni k€ll!A község csökk€nt€tt€ a hivatalnokok fiz€tését . .. Nos, ösm€rős? Münk mik vogymuk?


Sz€rző : ism€r€tl€n Portugál €r€d€tiből fordította €gy román, abbul m€g €gy magyar... Kép€k a n€t-ről!

N€ f€l€jtsd €l ism€rőd€idd€l m€gosztani !
 

2012. február 22., szerda

A Szeretet törvénye


Feladatunk, hogy megtanuljunk szeretni.
A mindent átfogó szeretet képességét kell elsajátítanunk.
Szerelmesnek lenni és igazán szeretni két különböző dolog, miként a virág és a gyümölcs.
A gyümölcs megjelenésével eltűnik a virág.

A szeretet azt jelenti, hogy megértően, tudatosan elfogadom a tökéletlent.
A szeretet az az öröm, amelyet akkor érzünk, amikor a szeretett emberre gondolunk.
A szeretet azt jelenti, hogy megnyitom magam, és beengedem a másikat.
A szerelmes birtokolni akarja szerelmét, kisajátítani, függővé tenni.
Csakhogy mindaddig, amíg a szeretetben a függőség bármilyen formája megvan, a kapcsolat nem tökéletes.
A szeretet azt a vágyat kelti szívemben, hogy a másik boldog legyen, és kész vagyok ennek érdekében bármit megtenni és időt adni neki, ha időre van szüksége, figyelmet, ha figyelemre van szüksége, és szabadságot, ha szabadságra van szüksége.

A szeretetben nem várok feltétlen viszonzást.
Cselekedeteim mozgatórugója a gyengéd odafigyelés, nagyrabecsülés és csodálat.
Szerethetek mellette másokat is, és ezt a jogot neki is megadom.
Érzelmileg független vagyok a másik reakcióitól, mert szeretem őt, függetlenül attól, hogy érzelmeim viszonzásra találtak-e vagy sem.

A szeretet egyszerre jelenti, hogy adok és kapok, és mindig adással kezdődik.

(Kurt Tepperwein)

2012. február 18., szombat

Paraszt praktikák

Világéletemben segítni volt vágyam,
Beteget nem látni sem ülve, sem ágyban,
Nem jó a szegénység s mégis annyi kába,
Kevés garasát is vivé patikába.

Bojtorján, útifű, cirok, csalán, forgó.
Olyikra ha nem is, más betegségre jó.
Mennyi nyavalyája akad az embernek,
Gyógyszert az orvosok arra ritkán lelnek.

Elviszik párnádat, földed, marhád, házad,
S ha szemére veted, bizony még õ lázad.
Azt mondja: nem isten, mit sem tud már tenni,
Ezt persze csak akkor, ha nincsen már mit venni.

Bármily koldus legyél, kiszívja a véred,
Nyögsz még egy darabig, hullaház a véged.
Bocskoros gulyások, juhászok, vén nénik,
Ezer baj gyógyszerét tarisznyával mérik.

1. Epéd hogyha beteg, egyél bőven retket,
Sót ám ne tégy rája, attól kínok lesznek.
Szálkán kórház is van, kérj ott epekövet,
Reszelj retket és azt e reszelékbe lökjed.
Meglátod, azt reggel, sohasem találod,
Föloldó hatását szájtátva csodálod.

2. Ugyan e baj ellen ott van a bojtorján,
Theaként iszogasd, pisiled momentán.

3. Vészes vérszegénység, idegbaj forrása,
Tízezer közül sincs kettő gyógyulása.
Rendelnek sok arzént, ferrumot és másat,
Csak csalángyökér az, amit ki nem ásnak.
Theaként használják, piros borban főzve,
Négy ujjod közt mit fogsz egy literre töve.
Ha ágyban feküdtél, bizton felkelsz tőle,
Öt-hat hétig használd, megmondom előre.

4. Ó, hányan szenvednek savtúltengésben,
Küszködnek, vinnyognak, mint kutya a présben.
Gumicsövet nyelnek, kapnak pezsgőt bőven,
A krumpli gyógyítja, sülve a sütőben.
Használd szivacs gyanánt, beled tiszta tőle,
"Krumplipüre" nem jó, vízben van az főzve.
Amit magyarázok, jól eszedbe vegyed,
Mert a savtól sebes a gyomrod és a beled.
Gyomrodat felmarja, fekély lesz a neve,
Nem emészthet attól senkinek a bele.
Beleknek bolyhait vakolattal vonja,
Ehetsz bár táplálót, ki lesz veled tolva.
Annyira elgyengülsz, lesüllyed a gyomrod,
Napról napra gyengülsz, koporsó a gondod.

5. Ha sebek martak fel, fekélyes lett gyomrod,
Sültkrumplin olajjal lehet csak gyógyulnod.
Hentes kézre kerülsz, ha elhanyagolod,
Öt-hat sült krumpliból, ha a bélt kinyomod.
Ennyit fogyasztván, a többit olajozd.
Sebed a sült krumpli mentesíti savtól,
Szigetelő fedőt kap az az olajtól.
Bajod így ápolva, meggyógyul majd sebed,
Ez sivár életben még örömed lehet.

6. Biz az élet sokszor úgy jár, mint a kártya,
Megesik, hogy meghűl olykor a mellhártya.
Kaphatod szárazon, esetleg vizesen,
Szaladsz az orvoshoz, csapolni vitessen.
Cirokseprő magját kifőzni teának,
Egészséget szerez hamar az magának.
Tetős evőkanál kerül egy literre,
Kaphatsz cirokmagot pénzért vagy hitelre.
Ne öntsd ki az ágyát, csináld nyakra-főre,
Egy főzéssel a mag nincsen még kifőzve.
Vért is kapsz biz ettől, meg is hízol tőle,
Öt-hat hét alatt már piros arcod bőre.
Idd reggel mint teát, egész nap mint vizet,
Ha ezt mind betartod, élted soká viszed.

7. Betyár ez az élet, sokszor idegre megy,
Ó, mennyi embernek épp a gyomrára megy.
Egyszerű tünete : rebeg gyomra szája,
Hinnéd, hogy egy lepke húzódott alája.
Mindenre dühödt vagy, szemed mint a vadnak,
Szikráznak, ha nézel, gubóid dagadnak.
Félni lehet tőled, bármi szelíd voltál,
Azt is marod mostmár, kinek udvaroltál.
Pokol ez az élet, családodé sem más,
Testvér, az élet cseppet sem pompás.
Szaladsz tudósokhoz, vizsgálgatnak egyre,
Próbareggeliznek, kérdnek tõről hegyre.
Egy sem leli bajod, dúlnak a tünetek,
Fizethetsz százasból akár egy türetet.
Bajod egyre mélyül, Kalló felé sietsz,
Már előbb megírtam, gyomoridegbaj ez.
Főzess csak puliszkát, szárazon, tengeriből,
Vondd ki gyakran magad szokott környezetedből.
Környezetváltozás csillapítja dühöd,
A puliszka gyógyít, ha este-reggel gyűröd.
Sok az arzén benne, szaporítja véred,
Hízni fogsz hetenként, jó ha magad méred.

8. Életed ha megnyúlt tisztes öreg korban,
Bár fiatalon is bekerülsz a sorba.
Gyakran szédül fejed, bizonytalan lépted,
Panaszolja ajkad : "oly gyakran szédülök,
Ingadozó léptem, jó, ha székre ülök."
Sűrű lett a véred, gyönge a folyása,
Egyensúly idegnek nincsen locsolása.
Kenetlen szekérnek nyikorog kerekje,
Száraz az agyad is, így jutsz szédületre,
Öreg ereidben vérkavicsok lesznek,
Itt az orvossága, attól széjjel esnek.
Egyél körtét, aszaltat vagy nyerset,
Biztos egyensúlyod hamar visszanyerted,
Hegyek szelíd alján termett elég "dicske"
Aszalva megkapod, forrázd kicsi vízben.
Vagy vagdald apróra, ha nem lenne fogad,
Ne búsulj öregem, csak szómat megfogadd.
Nem számít, hogy ősz vagy, csak fekszel az ágyon
Vidám ifjon mégy még ezen a nyáron.
Szerencsés lennél ám, ha téli körtéd lenne,
Mert így betegséged a pokolba menne.
Bár mindent ő szedne nem néznek az égre,
Receptet ír a doktor, tégelyből vagy hármat,
Találgatva szépen, hátha ez használhat.
Ha ez nem használna, van még recept bőven,
Ha meghalt, van paraszt, szed az a jövőben.

9. Nincs szív a mellkasban, más van a böndőben,
Levél végeztével ötlött az eszembe,
Hány szegény embernek fájdalmas élete,
Sosem volt zarándok, nem vágyott Rómába,
Eltorzul a képe, szenved reumában.
Küldik az orvosok Pöstyén, Szoboszlóra,
Bár tarisznyájában nincsen aranyóra.
Aki okos fickó, agyalágya benő,
Tudja, hogy gyógyszer bármifajta fenyõ...
Kínok ellen adok jó tanácsot,
Faragj a fenyőből sok apró forgácsot.
Most járt erre Jézus fenyőfa ünnepén,
Találsz fenyőt bőven udvarok szemetjén.
Főzd azt levelestől, szikánccsal keverve,
Fürödj a levében, bajod le van verve.
Főzetét ki ne öntsd, adj hozzá forgácsot,
Új főzetet bővítsd, eljárod a Dájcsot.
Ám tíz percen túl már vízzel mosd arcod,
Oly erős, e főzet szüli ájulásod.
Ha fán mankón jártál, eldobod azt tőle,
Ne félj, nincs reumád, szabadultál tőle,

10. Új szer jut eszembe, gyulladás a neve.
Nyelés kínos tőle, mandulád van tele,
Fulladás környékez, hangod csak suttogás,
Forró bugát forrázz, csitul a gyulladás.
Nyomd ki azt egy fedőn, szabj szennyes kendőre,
Forrón váltogatva torkodra jön tőle.
Ha kezdetén teszed, egy nap szabadultál,
Ha dagadtan teszed, ne félj, meg nem fojt ám.
Egy kettő kifakad, áldod istenedet,
Hogy hyperol helyett bugát juttat neked.
Kitűnő hatású idült állapotban,
Forró céklalével mint állód gurgulgatva.

11. Szörnyű betegség még s örök az Isiász.
Ellene, testvér, tudod mit csinálsz ?
Savanyú káposztát melegíts magadra,
Huszonnégy órán át feküdj jól dunsztolva.
Elhagyod az ágyat, nem szenvedsz a sírig,
Áldod Istent, s kapod ami éppen illik.

(Bakos Ferenc mátészalkai parasztorvos verse az 50-es évekbőlű)

2012. február 14., kedd

Hull a hó, hull a hó


Hull a hó, hull a hó,
Mesebeli álom,
Télapó zúzmarát,
Fújdogál az ágon,
A kis nyúl didereg,
Megbújik a földön,
Nem baj, ha hull a hó,
Csak vadász ne jöjjön.
Parányi ökörszem,
Kuporog az ágon,
Vidáman csipogja:
Süt még nap a nyáron.


Pictures Of Winter2012. február 13., hétfő

Fodrászok nem is léteznek!

Egyszer egy keresztény ember elment a fodrászhoz. Hajvágás közben sokat beszélgettek a világ dolgairól, és amikor Isten is szóba került a fodrász ezt mondta:
Én nem hiszek Istenben. Hinnék, ha létezne. De Isten nem létezik!
- Miért mondod ezt? - kérdezte a vendég.
- Nos, elég annyit tenned, hogy kimész az utcára vagy bekapcsolod a tv-t, és egyből rájössz, hogy Isten nem létezik. Szerinted, ha Isten létezne, lenne ennyi beteg ember? Történne ennyi szörnyűség? Lenne ennyi elhagyatott gyerek? Ha Isten létezne, nem lenne ennyi fájdalom és szenvedés. Nem tudom elképzelni, hogy egy szerető Isten, akiről beszélnek, megengedné ezt a sok rosszat. Ezt a kérdést ilyen egyszerű megválaszolni.

A kuncsaft elgondolkozott egy pillanatra, de végül nem mondott semmit.
Amikor elkészült, fizetett és távozott a vendég, meglátott egy büdös, igénytelen, tetves hajú embert a fodrász üzlete előtt. Visszafordult az üzletbe és ezt mondta:
- Tudod mit!? Fodrászok nem is léteznek! - mondta a fodrászának.
- Te meg hogy mondhatsz ilyet? Szerinted akkor ki csinálta meg az előbb a hajadat, ha nem egy fodrász?
- Nem! Ha léteznének fodrászok, akkor nem látnék koszos, ápolatlan és tetves hajú embert az utcán, mint például az, aki az üzleted előtt álldogál.
- Jaj, ne fárassz! Persze, hogy látsz ilyeneket! De szerinted mit kezdjek vele, ha egyszerűen arra nem veszi a fáradtságot, hogy bejöjjön hozzám? Nem fogok kimenni és beráncigálni, hogy levágjam a haját, és rendbe tegyem. Nem kényszeríthetem!
- Pontosan, ahogy mondod! - vágta rá a választ a keresztény férfi - Ez itt a lényeg! Isten létezik! De a legtöbb ember nem keresi, nem megy hozzá, hanem elzárkózik előle. Maximum, kiált egy "Jaj Istenemet vagy csak Jóistent!" és kész. Ezért van a világban sok szenvedés és fájdalom, mert ISTEN SENKIT SEM KÉNYSZERÍT ARRA, HOGY ŐT KÖVESSE!

Mázli? Isteni segítség?

Baleset történtNézz a fenti képre!
Láthatod, hogy a kocsi hol tört át a korláton.
A teherautó a képen a jobb oldali irányból balra hajtott, amikor áttört a korláton, bukfencet vetett a vízlevezető csatorna fölött és visszaesett a "talpára", de a menetével ellenkező irányban!

Most nézd meg a második képet…Ha ez a ember eddig még nem hitt Istenben, mit gondolsz, most hinni fog?

2012. február 11., szombat

Ablak

Két, súlyosan beteg ember feküdt ugyanazon kórteremben.

...Egyikük minden nap délután felült az ágyban egy órácskára, hogy ezzel megmozgassa a szervezetét.

Az ágya a kórterem egyetlen ablakához közelebbi volt.

A másik beteg ember egész nap csak feküdt az ágyában, a plafont bámulva.

Beszélgettek a családról, feleségről, gyerekekről, a katonakorukról, a nyaralásaikról, ahogy az szokásos ilyen helyzetben.

Az az ember, aki az ablaknál feküdt, minden délután, amikor felült, azzal töltötte az időt, hogy elkezdte közvetíteni a másiknak, mit lát az ablakon át a kinti világból.

A másik ágyon fekvő embert egy idő után szinte csak ezek a színes beszámolók tartották életben,már alig várta őket, ez volt minden változatosság az életében.

Az ablak egy kellemes, tavacskával díszített parkra nézett.
Vadkacsák és hattyúk úszkáltak a tavon és gyerekek játszottak távirányítós játékhajóikkal rajta.
Szerelmespárok üldögéltek a színes virágágyások mellett órákig, egymásba felejtkezve.

Miközben az ablak melletti beteg kimerítő részletességgel írta le a kinti világot, a másik, folyton fekvő behunyta a szemét és maga elé képzelte a látványt.

Egy meleg délutánon az ablak melletti ember egy, a parkon átvonuló karneváli menetről beszélt.

Bár a folyton fekvő ember nem hallotta a zenészeket, maga elé képzelte őket a másik érzékletes leírása alapján.

A napok és hetek teltek.

Egy reggel a betegeket fürdetni készülő nővér az ablak melletti embert élettelenül találta az ágyában, mert az éjjel csendben elaludt örökre.

Elszomorodva hívta a személyzetet, hogy kivigyék az elhunytat.

Amint alkalom kínálkozott rá, a korábban a belső ágyon fekvő beteg kérte,hogy a másik ágyban fekhessen.
A nővér szívesen segített, kényelembe helyezve őt azon az ágyon, majd magára hagyta.

Lassan, fájdalmaktól gyötörve az ablak felé fordult az ember és megdöbbenve látta :..........az ablak egy tűzfalra néz.

Megkérdezte a nővért, mi történhetett az eltávozott szobatárssal,hogy olyan szépnek festette le az ablakon túli világot.

A nővér elárulta, hogy az az ember vak volt, nem láthatta a falat sem .

Valószínűleg csak bátorítani akarta Önt! - mondta a férfinak
Tanulság:
Igazi boldogság boldogabbá tenni másokat, nem törődve saját helyzetünkkel.

Bajainkat megosztva csökkenthetjük őket, de ha derűnket és boldogságunkat osztjuk meg másokkal, megsokszorozzuk azt.

Ha gazdagnak szeretnéd érezni magad,számold össze azokat a dolgokat az életedben, melyeket nem vehetsz meg semmi pénzért.

Minden nap az élettől, így becsüld meg a napjaidat, melyek száma - bármilyen sok is jusson - véges !!!

2012. február 3., péntek

Barát

Az egyszerű barát, mikor meglátogat, úgy viselkedik, mint egy vendég.
Az igaz barát kinyitja a frigót és kiszolgálja magát, és egy cseppet sem érzi különösnek, hogy a végén a lábával csapja be az ajtaját.

Az egyszerű barát sohasem lát sírni téged.
Az igaz barát válla nedves a könnyeidtől.

Az egyszerű barát nem tudja a szüleid kereszt nevét.
Az igaz barát tudja a telefonszámukat is.

Az egyszerű barát egy üveg bort hoz a bulidra.
Az igaz barát korábban jön, hogy segítsen főzni és tovább marad, hogy segítsen takarítani.

Az egyszerű barát gyűlöli, ha álmából fölköltöd.
Az igaz barát azt kérdi, miért vártál ilyen sokáig a hívással?

Az egyszerű barát azért keres, hogy beszéljen veled a gondjaidról.
Az igaz barát azért keres, hogy segítsen megoldani azokat.

Az egyszerű barát csodálkozik a romantikus múltadon. (történeteiden vagy történelmeden)
Az igaz barát zsarol velük!

Az egyszerű barát azt gondolja, hogy a barátság véget ér egy vitával.
Az igaz barát fölhív a bunyó után.

Az egyszerű barát reméli, hogy mindig ott leszel ha szüksége lesz rád.
Az igaz barát reméli, hogy mindig ott lehet, ha szükséged lesz rá.

.....
Az egyszerű barát elolvassa ezt a bejegyzést és tovább lép.
Az igaz barát lájkolja és elküldi ismerőseinek :)

2012. február 2., csütörtök

Baleset

Motoros
A veréb nekirepül a motoros bukósisakjának és elájul.
A motoros megsajnálja, hazaviszi.
Beteszi egy kalitkába. Kenyeret, vizet tesz elé, majd elmegy otthonról.
A veréb felébred, körülnéz:
- Rács! Kenyér! Víz! A francba! Csak nem halt meg a motoros???Két barát beszélget:
- Képzeld éppen a vasárnapi ebédet főztük, amikor az anyósom lement a pincébe krumpliért, a lépcsőn megbotlott, kitörte a nyakát és meghalt!
- Na és mint csináltatok?
- Rizst.